ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gelder, van Jan Cornelis en Akke Cornelis

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande echtpear en geboarte fan twa oer-oerpake en beppesizzers Ynskripsje horizontaal midden bûtenbak, yn skriuwletters: C:V:G: Y:D: Ynskripsje om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Jan Cornelis van Gelder Geboren Den 24 Maart 1835 Akke Corneles van Gelder Geboren den 3 November 1840 Stâltype: flochten Stâlbekroaning:…

Posted in G, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op Gelder, van Jan Cornelis en Akke Cornelis