ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Leij, Sjouke Jans van der

Posted in Goud en Sulver Database, L | Reaksjes út op Leij, Sjouke Jans van der

LN – 1774

Foarwerp: sulveren sierleppel mei inisjalen Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, ûnder de rottetonge, sintreard, yn skriuwletters: L:N. Stâltype: ornamintstyl Loadewyk XIV Stâlbekroaning: in bierbrouwer Lingte: 17,4 sm. Gewicht: 46,7 gram. Masterteken: ûnlêsber, heal ôfslein Jiermerk: midden 18de iuw Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019) Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje: Van Gelder

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer, L | Reaksjes út op LN – 1774