ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Martens, Trientje (postúm: Koldijk)

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande ferstjerren Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Trientje Martens is in den Here Gerust den 10 Meij 1807 Oud 22 Jaar 38 Weken 3 Dagen Stâltype: flochten Stâlbekroaning: melkende boer Lingte: 18,4 sm Gewicht: 55 gram Masterteken: fûgel, Ate Jochums Offringa doopt Ljouwert 26-1-1744 † Skrâns ûnder Huzum…

Posted in Goud en Sulver Database, M | Reaksjes út op Martens, Trientje (postúm: Koldijk)

Meij, Gerlandje Dirks van der

Posted in Goud en Sulver Database, M | Reaksjes út op Meij, Gerlandje Dirks van der

Meij, Teunis Dirks van der

Posted in Goud en Sulver Database, M | Reaksjes út op Meij, Teunis Dirks van der

Meij, Teunis Dirks van der

Posted in Goud en Sulver Database, M | Reaksjes út op Meij, Teunis Dirks van der

Meij, van der Kornelis Dirks

Foarwerp: sulveren geboarteleppel Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Kornelis Dirks van der Meij Geboren 7 October 1852 dwersoer: D H / A K  Stâltype: dûbelsidich flochten Stâlbekroaning: man mei trijetyns gripe [?] dy’t er boppe in tûne [?] hâldt  Lingte: 18 sm. Gewicht: 62 gram Masterteken: Jiermerk: Bysûnderheden: op ’e bak…

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, M, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Meij, van der Kornelis Dirks