ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

N.N. (ûnbekend)

Foarwerp: sulveren geboarteleppel, yn ’e ôfbylding de fjirde fan links Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: [Blanko] Stâltype: flochten Stâlbekroaning: twa putto’s op konsôle Lingte: Gewicht: Masterteken:  Jiermerk: Bewarring: partikuliere kolleksje Sulverdeskundige:  Fotograaf: Kolleksje: Dijkstra, Bitgummole

Posted in Goud en Sulver Database, N | Reaksjes út op N.N. (ûnbekend)

Nijdam, Cornelis Klazes

Posted in N | Reaksjes út op Nijdam, Cornelis Klazes

Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp: sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Ter gedachtenis van de 35 Jarige echtvereeniging F.U.N./dêrûnder dwers oer de bak: en G.A.J. Wanswerd/6 Mei 1876Stâltype: foar inkelsidich flochtenStâlbekroaning: frou mei famke [?] by linker skouder; links: jonkje mei blaasynstrumint [?]; rjochts: pylder mei dêr op in treurwylchLingte: 26 sm.Gewicht: 57 gramMasterteken:Jiermerk:Opmerkingen: Fokke Ulbes…

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, N, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Noordenbos, Fokke Ulbes

Noordenbos, Fokke Ulbes 1818

Foarwerp: sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Fokke Ulbes Noordenbos geboren den 12 februari 1818dwersoer de bak: Overleden 4 Juni 1879Stâltype: inkelsidich flak, mei op ’e foarkant in stâl mei blêdenStâlbekroaning: man yn pofbroek mei seine oer it skouder en in krúk by syn linker foetLingte: 19,8 sm.Gewicht: 39 gramMasterteken:Jiermerk:Bewarring: Sijtske…

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, N, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Noordenbos, Fokke Ulbes 1818