ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wassenaar, Anna Jacobus

Posted in Goud en Sulver Database, W | Reaksjes út op Wassenaar, Anna Jacobus

Wassenaar, Dirk Gijsberts

Posted in Goud en Sulver Database, W | Reaksjes út op Wassenaar, Dirk Gijsberts

Wassenaar, Goffe Willems

Posted in Goud en Sulver Database, W | Reaksjes út op Wassenaar, Goffe Willems

Weg, Rochus Thijses van der

Posted in Goud en Sulver Database, W | Reaksjes út op Weg, Rochus Thijses van der

Werf, van der, Neeltje Ruurds

Foarwerp: Sulveren leppel mei geboarteynskripsje Ynskripsje om ’e râne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Neeltje Ruurds van der Werf geboren den 31 Augustus 1830. Sjoch foar biografyske gegevens: Erfgoed Fundaasje: Genealogy Boelstra – IV.4 Genealogy van der Werf – IV.1.3 Stâltype: flochten Stâlbekroaning: de Freonskip Lingte: 18,8 sm Gewicht: 50,4 gram Masterteken: Petrus…

Posted in Goud en Sulver Database, W | Reaksjes út op Werf, van der, Neeltje Ruurds

Wiersma, Anneke Afke

Posted in Goud en Sulver Database, W | Reaksjes út op Wiersma, Anneke Afke