Rinske Brouwers is te Amsterdam oan it opbetterjen. Hjirûnder wat fragminten fan brieven oan har rjochte.

Brief fan har suster Riemke en sweager Jouke:

 

BROUWERS RIEMKE BRIEF 25-6-1913

BROUWERS RIEMKE BRIEF 25-6-1913 - 2

BROUWERS RIEMKE BRIEF 30-9-1912 - 2

 

Brief fan Rinske har mem:

HAADSMA AALTJE R. BRIEF 8-6-1913 - 1

Brief fan Rinske har suster Akke:

HAADSMA AKKE BRIEF 3-5-1912

Brief fan Rinske har suster Akke:

HAADSMA AKKE BRIEF 13-12-1894