Foor de eerste keer ’n genealogy folledig in ’t Bildts

Bij erfgoed Fundaasje ferskynt ’n femilyhistory die’t folledig in ’t Bildts opsteld en skreven is en dat is foor ’t eerst in ’e geskidenis.
’t Gaat om de Genealogy De Jong, de ferwanten fan Gêrm Gêrms de Jong (1768-1810) en Grytsy Dirks de Jong (1777-1814) bouboeren op Ouwesyl.
D’r binne bij Erfgoed Fundaasje ok wel genealogiën útkommen dêr’t ’t Bildts brúkt wort at ’t op ’t Bildt speult, soa as bij Koopal, Palsma en Van Tuinen, mar nou is ’t Bildts helendal deurfoerd.
Dat doet soms wat núvver an at de loi allang niet meer op ’t Bildt toehouwe en al generasys Frys of Nederlâns praten. Lykswel is d’r toch foor koazen om alles in ’e Bildtse taal op te setten. Soks gebeurt ok in andere tongslaggen en dut geeft ’t Bildts syn folwaardig plak.
Mar ’t foornaamste is dat ’t aigene syn gerak krijt.
Trouwens, at je d’r niet út wysworre kinne, staat d’r wel ’n fertaalprogramma klaar.