105

105 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 13 k. 9 8 A124 1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Taede Claesz. en Jan Kuicken Landsheer/ Staten v. Friesland zie ’t Bosch stemnr 1/1
1655 Claas Marten Claas misschien broer v. Jacob Marten Claas de vader v. Alb. v. Wijngaarden
1670 Albertus v. Wijngaarden
1698/18 Cornelis van Eck
1728/38 de wed. Jan Dirks en kk. is Geertje Joukes, eerder te Boer en Schalsum
1748 de kk. Jan Dirks
1752 Dirk Arjens Lont 1752 Jan Roorda, Harlingen, koopt van Staten 28.550

8.450

koopbrief nr 130

los land

1758 idem wed. Roorda en zoon
1768 wed. Lont en zoon Jacob Roorda, Harlingen wed. is Welmoed Jans
1774 Claes Taekes idem
1784 Sipke Sjoerds de Boer idem x Houkje Romkes Terpstra, beiden v. Stiens
1797 idem dezelfde 41.300
1811 idem
1826 Sjoerd Sipkes de Boer Pieter Cats x Neeltje dr v. Hilbrand Jans de Groot en Jannigje Jetses Jetsma
Stadhoudersweg 75