109

109 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 11 k. 99 3 2 C15 9
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Joost Jans Landsheer/ Staten v. Friesland 40.056
1536/55 Wed. Joost Jans (Hadewey) 42.176
1566/7 Corstiaen Pieters 42.177
1570 Bonteman
1574/5 Pieter Cornelis Bonte(man) 42.177

 

40.200

20.025

zn v. Corn. Willems en Maritgen Dircks en x Ludewey Jans Cuyck

 

k. 13

Cornelis Jan Tyercks x Cuniera dr van Johan Pieters Bonteman
1629/30 Albert Pijters Houwert 18.124

22.080

7.318

k. 11 S

k. 11 N

k. 11 S

1638 Arien Alb. Haubart/Hobbe Pieters 30.443 hyp.bk 28.2.1638/24.11.1637; H.P. zn v. Pieter Annes en Lijsbet Hobbes en x Jannichie Dircks dr v. Dirck Pieters en Neeltie Clases
1640/55 Arien Haubart/Jan Pieters Hollander  

± 30.000

J.P.H. x Trijntie dr v. Bijntie Bijnties en Geertie Harmens, zn v. Pieter Gerrits Buys
1670 Johan Saab v. Davelaer x Petronella Hauwart
1698 de wed. J.S. v. Davelaer
idem/Gerrit Willems
1701 Corn. Hendricks ’t Hoen/ Johannes Johannes
1704/18 Dammis Gerrits 34.027 hyp.bk 21.5.1706/23.5.1704; 1e x Lijsbeth Douwes, 2e x Berber Wymers
1728 Gerrit Dammis 1e x Trijntie Bouwes, 2e x Sijke Clases
1738 Jarig Dirks
1748/58 erven Jarig Dirks/ Sybe Andries 1752 Wytske Piers wed. Dirk Dirks 2/6

Dirk Dirks jr., Grietje Corn (x Siebe Andries), Aaltje Joh. (x Siebe Clases), Berber Joh. (x Ulbe Sydses) elk 1/6, kopen van Staten

 

35.225 waarvan 6.525 o. St. Jp., koopbrief nr 87
1768/78 Jan en Pier Dirks Tanja 1768 Jan Dirks 3/6, Sybe Andries 1/6 en wed. Sybe Clases 2/6
1778 Jan Dirks, Trijntje Sybes en Taeke Roelofs n.u. Take Roelofs x Jannigje dr v. Sybe Andrys en Grietje Cornelis
1788 Jan Dirks 1788 Jan Dirks en Trijntje Sybes
1818 de wed. Jan Dirks dezelfde
1828 Arjen Jans Tanja dezelfde
Oebele Braunius Oeberius
“d’Avila”, Middelweg-West 173