118

118 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 17 k. 85 11 A448 38 25A
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/55 Pieter Aelbarts Landsheer/ Staten v. Friesland 13.217
1566/76 Conelis Sybrantsz. + k. 16 NwB.
1570 idem
1584 de wed. Corn. Sybrantsz.
1629/30 Claes Cornelis 16.317

0.327

k. 17N

k. 17 N

1640 idem 27.000 + k. 18 met Ate Freercks
1655 Claes Cornelis Willems menist; zn v. C.W. en Maartje Walings, x Trijntie Ariens wed. Philips Ariens Scheyff
1670 Cornelis Claes
1674 idem   8.244
1698 stem caduc
1735 wed. Jan Reinders
1737 Arien Philips v.d. Mey ± 1.000 geen bewoner, zn v. Phil. Hendriks v.d. M. en Tjitske Wytzes, x Jannigje Douwes
1752 Langhuis met meerdere bewoners 1755 Cornelia Albarda koopt van Staten  

3.100

 

koopbrief nr 99

Diaconie St. Ap.
1795 Hendrik Hendriks Post
Reinder Rinses de Vries
Langhuisterweg 45, huis