148

148 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 18/20 k. 138/9/140 17 14 D298 41
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jan Bouman en Lauweris Aris Landsheer/ Staten v. Friesland 22.317 k. 20
1536/48 Laurijs Arysz. 22.555

7.306

k. 20

k. 18

1554/5 idem 22.555
1566/7 Homme Syuerdts

Wouter Gerryts

22.555

7.306

 

k. 18

1570 Wouter Gerryts

Marten Gerryts

Cornelis Pieters Snijder

1570 nr 140

1570 nr 139 (niet in rentmr.rekeningen)

1570 nr 138

1574/5 Cornelis Pieters

Wouter Gerryts

22.555

7.306

1655 weduwe Douwe Tjemmes
1670 Wybren Douwes x Swaentie dr v. Hessel Reiners en Hylck Philips
1698 de wed. Wybren Douwes 10.000
1708/18 Douwe Wybrens 1e x Trijntje Corn., 2e x Antje Pieters Roos
1728/38 Pieter Douwes c.s. 1e x Evertje Hendriks, 2e x Janke Lourens Clases
1745 Jacob Tjitses x Antje dr v. Sicke Yes en Antie Taekes
1748 idem 12.300
1752/77 Cornelis Jans 1754 W. van Haren koopt van Staten
1778 Jan Jelles 1763 J.A. du Tour
1788 Joh. Meinderts Dijkstra ± 1795 Albert Baukes Wartna en Jan Johannes, Leeuwarden  

20.300

hyp.bk 26.9.1796/14.5.1795 Jan D. Zwager koopt van Joh. Meinderts!!
1795 Jan Dirks Zwager eigenr pachtr. van Stiens, x Antje Douwes Stapert
1798 Arjen Cornelis 1801 Jan Dirks Zwager procl.bk 2.5.1801
±1800 oostelijker boerderijtje stemnr 42/34 hierbij gevoegd
Jan Ypes Vierssen geb. te Rinsumageest
1824 wed. en kk. Jan Dirks Zwager 1828 Pieter Cats
Yde Jans Zwager x Gelske Dirks
1833 Klaas Cornelis de Groot zn v. Corn. Wops de Gr. en Neeltje Dirks
Langhuisterweg 12 (zuid)