1570-130

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 17 k. 130
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/37 Den Abt Ariaen Jansz. resp. de erven Landsheer/ Staten v. Friesland 55.305 later over 3 posten verdeeld
1547/8 Adriaen Philips 10.128
1554/5 idem 12.477

5.209

1566/7 idem 20.386
1570 Philips Ariens
1570/1 wed. Ariaen Philips
1574/5 Adriaen Philips 20.386