19-15

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 17 k. 19 15 44
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland
1640 Doede Riencks 18.000

18.300

 

als huurman van erven Jan Nannings de Jonge

1655/7070 Enne Ennes misschien zn v. Inne Heerts, x Leenke Pieters
1698/18 Pieter Ennes   5.351 x Trijntje Jans
1728 Allert Alberts ook stemnr 36/28
1738 idem/Here Louwrens
1748 H. v. Theeken/Keimpe Ferks, Joh. Pieters en Hemme Johannes het huis afgebroken en de landen behalve 1 stuk verkocht; H.J. x Antje Sipkes Heslinga
1755 Jetze Roorda, Harl. koopt van Staten 59.300 koopbrief nr 187 incl. stemnr 37/29 zie verder aldaar, stemnr 19/15 is slapend