100

100 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 9 k. 78 22 18/6 A483 29 6
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/36 Stadhouder Schenk v. Toutenburg Landsheer/ Staten v. Friesland
1542/55 Philips Jacob Buyrtien 46.397 + k. 29 NwB.
1566/75 Jantgen wed. Phil. Jac. Buyrtien
1570 Jantgen Philips weduwe
1584 Jan Frans van der Mey 67.000 3 boerderijen; x Dieuwke dr v. Phil. Jac. Buyrtien
Gijsbert Claesz. zn v. Claes Stevens de Olde, x Anna Pyters die 1e x Waling Heres
1629/30 idem 29.622 + k. 29 Claes Gijsberts e.a.
1635 idem 32.007 + k. 29 e.a.
1640 idem 25.018
1655 idem + 3/5 k. 29
1670 Cornelis Gijsberts x Claesie Pieters
1675 Jan Pieters Oldaens ± 22.000 zn v. Pieter Arien Joris en Claesie Jans Oldaens
1698 Ytie Andeles x Cornelis Arien Joris
1708 de kk. en kleinkk. v. Ytie Andeles Arien Cornelis en de kk. v. Andele en Ytie Cornelis
1710 Arien Cornelis 1/3, Rein Sickes Menalda 2/3/ Cornelis Ariens procl.bk 14.4.1710 R.S. M. koopt 2/3 van de kk. v. Andele en Ytie; Corn. Ariens zn v. Arien Cornelis
1718 Arien Cornelis 21.492
1728/38 Wed. en kk. notaris Wassenaar Corn. Barthouts W. x Sijke Hoites van Buren
1748 Hoyte en Beert Wassenaar 1754 Hoyte en Beert W. kopen van Staten  

23.300

 

koopbrief nr 154

1758 idem
1768 Beert Wassenaar x Antje Jans Kuiken wed. Gerrit Cornelis
1778 dr Cornelis Wassenaar x Grietje Bentes Proost
1788 wed. Schelte Jacobs (Kuiken) 1788 de crediteuren v. dr Corn. W. Schelte Jacobs x Tjitske Feyes, zn v. Jacob Ypes en Neeltje Jans Kuycken
1788/98 Pieter Harmens (Donia) 1788 Jan Aarts Wassenaar procl.bk 1.12.1788; P.H. x Attje Joh. Stellingwwerf; J.A.W. x Ytje Bentes Proost (zr v. Grietje), Ytje is een achter-achterkleindr v. Ytie Andeles
1829 Jacob Franses Andringa Klaas Arjens Wassenaar x Brechtje Jan Aarts W.
Arjen Boyens Wassenaar OBD 487