123

123 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 16 k. 106 24 19 C378 18
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jacob Danckerts Landsheer/ Staten v. Friesland 35.266
1536/7 idem 41.570
1547/8 Adriaen Lenerts 41.570 “als getrout hebbende Claes Louweris wed.”, 2e x Emmerentia Cornelis Bonteman
1554/5 idem 41.570
1566/7 idem 41.570

13.000

 

k. 19

1570 Arien Lenartsz. d’oude
1574/5 Adriaen Lenerts 41.570

6.000

10.222

 

k. 14

k. 18

1613 Harrent Hendricks Vogel zeer wrsch. zn v. Hendrick Corn. Harrents, x Amerens Ariens; Amerens zou de schakel kunnen zijn met Adriaen Lenerts, maar hoe is niet duidelijk
1629/30 idem 27.098

1.545

k. 16S

k. 14S

1655/70 de erven Harrent H. Vogel
1698/08 Hendrik Johannes Olaus 28.000 zn v. Joh. Olaus en Marichie Harrents Vogel, x Bauckie dr v. Pieter Clases en Jacobje Jan Dirck Jacobs
1718 de erven H.J. Olaus
1720/38 Evert Foppes zie Sideriusbk/91
1743/48 Cornelis Hendricks ‘t Hoen 29.300 zn v. Hendrick Corn. ’t Hoen en Baukje Joh. en 2e x Baukje Everts Siderius
Schelte Jacobs Kuycken 1752 Jacob Ieppes koopt van Staten 33.300 koopbrief nr 64 incl. 5.000 onder Vrp.; x Neeltie Jan Tiercks Kuycken
1757/78 idem 1757/78 Jan de Boser, Leeuwarden Sch. J. x Tjitske Feye Dirks
1782 Cornelis Pieters 1782 fam. Deknatel Willem Deknatel x Grietje de Boser
in gedeelten verkocht
1788 Jacob Roorda   3.297 met stemhuis (!?)
mr Sybrandus Cup   3.000 + hornleger
1793 Jacob Gerrits Penninga x Trijntje dr v. Jacob Alles en Gooikje Simons, zn v. Gerrit Jacob Ieppes en Tjitske Jans (procl.bk 18.11.1793 koopt v. Jacob Roorda !
1818 12 eigenaars Van Harensstr. (nu bungalow Nassaustr.106)