129

129 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 17 k. 122/126 27 21 C451 14
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/37 Fritz van Grombach Landsheer/ Staten v. Friesland 130.000
1547/67 Jelger Lamberts   72.417 x Aelcke Fongers Jousma
1570 Gerrijt Hoen

Lambert Jelgers

nr 122

nr 126, x Eelck Cornelis

1574/5 Gerrit Adriaens ‘t Hoen   42.000 x Machteld Hendricks dr v. Hendrick Corn. Harrents en N.N.
±1600 Harrent Hendricks Vogel zeer wrsch. broer van Machteld, x Amerens Ariens
1629/30 Dirck Claes Stevens 42.000

18.254

zn v. Claes Stevens de Jonge en Antie Harrents dr v. Harrent Corn. en Neeltie Daams (die 2e x Fonger Jelgers)
1635 idem 62.064
1640 idem 60.000
1655 Jr. Kempo van Donia
1670 Rixt van Donia
± 1690 Minckus Willems van der Mey? GJ2009/166, vlgs boedelbeschr. Rixt v. Donia gebr. v. 38 mg.
1698/08 Bouwe Folckerts 61.000 1e x Jantie Doeckes, 2e x Willemke Freerks
1710 Jan Jan Eernstes 62.000 hyp.bk 11.4.1722/19.2.1710; zn v. Jan Eernstes (v. Asperen) en Amerens Boyens, x Fokel Sybes
1718/38 de wed. en kinderen
1748 Jarig Sjoerds Wenselaar 1755 Jarig Sj. Wenselaar koopt van Staten 60.000 koopbrief nr 43; zn v. Sjoerd Jarigs W. en Claasje Roelofs, x Trijntie dr v. Lenert Lenerts en Antie Yedes
1768 de kk. Wenselaar
1778/98 Leendert Jarigs Wenselaar Sjoerd, Leendert en Antje Jarigs Leendert x Claasje dr v. Mijntje Jouws Koning en Antje Pieters
Haring Bartelds Kuik H.B. Kuik n.u. zn v. Barteld Dirks K. en Tietje Harings Bontekoe, x Trijntje Leenderts Wenselaar
1829 Klaas Sjoerds de Groot Jan Valckenier, Harlingen geb. te Marrum
Langhuisterweg 17 (zuid), sate “De Vogel”