120

120 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 17 k. 97 28 22 A385 29
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jouwe Elckes Landsheer/ Staten v. Friesland 14.273
1536/7 Ariaen Aert Jans 14.373
1547/8 Cornelis Cuycken 14.373
1554/67 Pieter Cornelis Cuycken 14.473
1570 Doen Philips
1574/5 idem 14.048

7.280

5.544

k. 19

1629/30 Daem Jans 21.329 zie ook stemnr 50/41
1632/3 Jan Dirck Jans zn v. D.J. en Geertie Danckerts, x Marichie dr v. Barthout Clases en Jannigje Jacobs
1640 idem 23.300
1655 idem
1670 Steven Ariens zn v. Arien Jacobs en Trijntie Dirck Boyens, x Heyltie Barthouts, zr v. Marichie
1679 de weduwe en kk. 36.000
1686 Arien Stevens zoon, x Neeltie dr v. Symen Ariens SLM en Trijntie Ariens
1698/08 Gerrit Dircks zn v. Dirck Gerrits en Maartie Joris, x Antie Stevens
1728/38 Steven Gerrits x Lijsbet dr v. Arien Willem Dirck Ariens en Saapje Pieters
1748 Gerrit Stevens x Geertje Hendricks, deze 2e x Gerrit Annes Hilverda
1763 Gerben Annes Hilverda 1753 Ype Bonnema koopt van Staten 37.450 koopbrief nr 129, broer van Gerrit A.H.
1768 idem wed. Ype Bonnema
1769/98 Johannes Wiltjes Pars 1778 Chr. Carel Lochnaar n.u. C.C.L. x Pietje Bonnema; J.W.P. x Froukje Sjoerds
1800/18 Jacob Jans Boersma 1838 Feike Gerbens Dokter en Louis Duhoux schoonzoons van C.C.L.; zn v. Jan Sydses Boersma en Antje Jacobs Twijnstra
Middelweg-Oost 118, Pruilhoek NW