126

126 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 105 29 23 C294 16
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Sybe Rommerts Landsheer/ Staten v. Friesland 20.528
1536/55 idem 21.338
1566/7 Jan Claesz. 21.318 zie ook stemnr 10/9
1570 Trijn Jan Claesz.
1574/5 Cornelis Hendricks 21.318 misschien zn v. Hendrick Gerrits en Anna Dominicus, x Ariaentien Jan Tiercks
1655/70 Jan Feyckes zn v. Feycke Feyckes en Auckie Corn. Pyrs en x Antie dr v. Eecke Clases en Ebeltje Hendricks
1691 Cornelis Hendricks ‘t Hoen 46.300 zie ook stemnr 10/9
1698 idem
1708 Rienk Cornelis ‘t Hoen x Willemtie dr v. Steven Barthouts en Kunira Jans Tzietsa
1715 Cornelis Corn. ‘t Hoen broer v. Rienck en x Sjoukje dr v. Beert Boyens en Risnke Romkes
1718/28 de wed. en kk. C. C. ‘t Hoen
1748 Steven Daams en Antje Corn. ’t Hoen elk ½/ Steven Daams x Rinsje Corn. ’t Hoen, zn v. Daam Walings Proost en Hendrikje Stevens
1756 Steven Daams en Antje ’t Hoen elk ½ kopen van Staten 59.000 koopbrief nr 237, incl. 5.300 o. Vrp.
1758 Steven Daams idem
1768/78 Steven Stevens Proost dezelfde zn uit 1e huw. van S.D. met Neeltje dr v. Arien Willems en Trijntje Abes, x Trijntje dr v. Dirk Arjens Lont en Welmoed Jans
1788 de wed. Steven Stevens Proost dezelfde
1791 Dirk Jans Jr Duco van haren 41.300
1801 Cornelis Jans de Vries 1795 Cornelis Jans de Vries zn v. Jan Corn. en Rixt Gerrits en x Tr.Joh. Hoitsma
1828/38 Jan Joukes Bekius de kk. v. Corn. J. de Vries x Ytske Corn. de Vries, zn v. Jouke Douwes B. en Grietje Doekes Siderius
1842 Roelof Foppes van der Mey
1861 Jentje Arjens de Jong x Naentske Roelofs van der Mey
“’t Gele Huis”, Hemmemaweg 30