145

145 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 19 k. 118 31 25 C501 35
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Suiert Heynrichs Landsheer/ Staten v. Friesland 20.482
1536/7 idem 21.056
1547/8 Homme Zyeurts 21.056
1554/5 idem 16.056
1566/7 Jacob Walincx 13.356
1570 Bucke Claesz.
1574/5 Cornelis Peters 11.541
1629/30 Pyter Dircks

Pyter Jacobs

Pyter Tiaards

  5.090

7.127

2.300

1655 Jacob Pieters halwech
1670 weduwe Jacob Pieters
1688/98 Meile Meiles 1698 of de heren Staten als cred.
1706/28 Jan Gerrit Ennes zn v. Gerrit Innes en Tiets Piers, x Lijsbet dr v. Gerben Corn. (Dokter) en Antie Jans Gelder
1738/48

1738/48

Cornelis Jans

Pieter Jilkes resp. de weduwe gebruiker

1754 Cornelis Jans koopt van Staten 35.000 koopbrief nr 94, incl. 9.000 o. Vrp., te Finkum, zoon v. J.G.E. x Rigstje dr v. Jan Arien Lenerts en Rixt Agges Poelstra; P.J. van Hijum, x Ybeltje Jans
1758/78 Foppe Minnes 1778 Jan Sjoukes F.M. van Engelum, 1e x wed. Pieter Jilkes, 2e x Aaltje Doekes
1788 wed. Jan Sjoukes J.Sj. zn v. Sjouke Pieters en Baukje Jans (zr v. Rigstje Jans), x Baukje Corn. Hoekstra, dr v. Corn. Cl. Hoekstra en Sytske Joh., Corn. Cl. 2e x Baukje Jans
1788 Evert Dirks Siderius 1798 Baukje Jans Poelstra Sideriusbk/106 zn v. Dirk Everts en Grietje Doekes Rinia, x Sytske Jans Poelstra dr v. Jan Sjoukes

Baukje ook dr v. Jan Sjoukes, x Jan Corn. Ysbrands

1798 wed. Siderius
1818 Sjoerd Johannes de Bildt dezelfde zie ook stemnr 40/32, x Baukje Everts Siderius
1828 de kinderen dezelfden
1834/58 Gerlof Rinzes de Beer 1833 G. Witteveen de Keth
Langhuisterweg 34 (zuid)