111

111 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 11 k. 35 27 C23 10
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1574/5 Pieter Cornelis Bonteman Landsheer/ Staten v. Friesland zie 1570/99 en S. 9
1628/30 Cornelis Barthouts 36.300 zeer waarschijnlijk, was in 1619 al ovl.; zn v. Barthouts Bartouts en Marity Lourijs, x Aechie Dirck Boyens, die hertr. Arien Harrents Vogel
1640 Arien Harrents Vogel zn v. Harrent Hendricks V. en Amerens Ariens
1655 Jarig Martens wrsch. zn v. Marten Bernardus en Imck Jarichs en x Wopck dr v. Dirck Dirck Lourijs en Grietie Marten Claes
1661 Willem Arien Jacobs zn v. A.J. Stevens enTrijntie Dirck Boyens, x Trijntie Jans
1670 de kk. Willem Arien Jacobs
1698/28 Dirck Jarichs 38.000 zn v. Jarig Martens en x Berber dr v. Willem Arien Jacobs
1738 Dirk Dirks zn v. Dirck Jarichs en x Wytske Piers (Tanja) dr v. Pier Franses en Jannigje Jans
1748 de wed. en kk. Dirk Dirks 1752 Wytske Piers wed. D.D. 2/3

Dirk Dirks Jr. ½ kopen v. Staten

40.150 koopbrief nr 52, ook koopbr. nr 53 6.308 m. los land
1768 Dirk Dirks Dirk en Pier Dirks elk ½
1778/88 Pier Dirks idem
1798 Wed. Pier Dirks dezelfde wed. is Elske Harmens dr v. Harmen Bartels en Trijntje Pybe Stinnerts
Piebe Piers Tanja
1818 de wed. en kk. P.B. Tanja
1828 de kk. Tanja
1829 Jentje Jelles de Groot Sjoerd Bouwes Stienstra, Lwd.
1832 Jentje Jelles de Groot
“Luurke polle” of “Alouette” ten ZW v. St. Ap., in 1865 in percelen verkocht en boerderij afgebroken