113

113 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 12 k. 38 30 D74 48
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland
1570 geen boerderij
1629/30 Dirck Willems 15.510 op “Valbrug”
1640 Thonis Jans Munchuys 10.300
1655 Jacob Willems v.d. Mey zn v. Willem Corn. v.d. Mey en Jannichie Jacobs (GJ2009/160), x Trijntje Jacobs wed. v. Jan Alberts Monnickhuys
1670 de wed. Jacob W. v.d. Mey
Jacob Jans Monnickhuys te Edam
1689 Cornelis Thonis (Kneghie) 15.300 hyp.bk 15.6.1692/11.2.1689 de curatoren v.d. insolv. boedel v. Jac. Monnickhuys te Edam verk. a. C.T., timmerman St. Ap. en Trijntje Clases, 15 ½ m. land op Zuid v. St. Ap., het huis de Wilde genaamd.
1698 idem de landen verkocht en hs en sch. afgebroken
1718 de wed. Cornelis Thonis   0.300 Trijntje Clases 1e x Stinnert Pybes; huissteed
1728/38 Pybe Stinnerts x Aafke Daams
1748 de wed. Pybe Stinnerts
1752 W. v. Haren koopt van Staten koopbrief nr 69?
1758 Cornelis Jochums idem 19.300 een huis gebouwd; kleinzn v. Corn. Thonis x Maartje Dircks Jonker
1763 Hendrik Pieters J.A. du Tour
1768 Fokke Alberts 1e x Baukje Pieters, 2e x Houkje Jacobs
1778 Claas Arjens wrsch. zn v. Arjen Gerrits en Arjaantje Feddes, de moeder v. Arjaantje is Trijntje Theunis Knechje
1788 Dirk Dirks Kuik x Trijntje Gerrits Wijngaarden
1799 Jan Aedes Smit dezelfde 14.300 “De Stelp”
1818 de wed. J.A. Smidt
1820 in gedeelten verkocht
Kornelis Klazes de Jong
1833 Arn. Martens Bosma
Hemmemaweg 7, later Beimers