132

132OudbildtNieuwbildtPollen1570165516981832BP 500Sannes
Ak. 17k. 1283931D142 40
jaarpachter/gebruikerjaareigenaargroottebijzonderheden
 Frits van Grombach Landsheer/ Staten v. Friesland  
1547/8Cornelis Gielisz. (Jillis)  19.595 
1554/5wed. Cornelis Jillis    
1566/7weduwe en Jan Cornelis    
1570Jan Cornelis    
1574/5erven wed. Corn. Jillis

 

Jan Cornelis

    5.595

 

12.000

 
±1600Gielis Lenerts   hyp.bk 6.8.1615/5.6.1614 Jelis Lenerts naastl. ten N.
1618Foecke Broers, Leeuwarden    
1618Douwe Reyners, Stiens  31.000hyp.bk 18.1619/3.11.1618
1629/30idem  11.525

 

6.152

7.287

2.000

 
1632/3Nanne Cornelis   behalve de 2.000 dezelfde percelen; zn v. Cornelis Aris en Lutske Nannes, x Foeckie Cl. Idsma
1640/70idem  30.300menist
1698Claas Jans Cuperus   x Sijke Nannes
1708/28idem    
1738zn v. Claas Jans/ Lubbert Tjeerds    
1748idem/ Mijntje Jouws (Koning)  35.300M.J. zn v. Jouw Hendriks en Sara Martens, x Antje dr v. Pieter Cl. Boon en Lijsbeth Douwes
  1754W. van Haren koopt van Staten34.360koopbrief nr 71
1757/88Dirk Feyes1762Marten Broers Mercator, Sneek D.F. x wed. Mijntje Jouws, zn v. Feye Dirks en Klaaske Tjeerds
  1768/88Bernhardus Dorhout n.u.  
1798/18wed. Dirk Feyes de erven Dorhout D.F. 2e x Attje Meinderts Dadema
1818/24Meindert Dirks Stienstra   zoon v. D.F. en A.M.D.
 de kk. M.D. Stienstra    
1829Jan Jans Kuiken Jr    
1843Henk Sjoerds Veeman    
     Súdhoekstermiddelweg 101