147

147 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 20 k.  138 42 34 41
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Zie stemnr 17/14 Landsheer/ Staten v. Friesland
1570 Cornelis Pieters
1629/30 Pieter Meynerts 16.390 + 1632/3 3.000 (v/h Romcke Harmens)
1640
1655 wed. Pieter Meinderts papist
1670 Albert v. Wijngaarden
1698 Rodmer Rodmers x Jannichie dr v. Feycke Feyckes en Lijsbet Lenerts
1708/18 de weduwe Rodmer Rodmers
1727 Claas Daams de Oude/wed. Jan Oeges hyp.bk 16.5./20.1.1727; Cl.D. zn v. Daam Clases en Antie Clases, x Doetje dr v. Willem Dirks Rozendal en Aafke Sjoerds
171728/38 Claas Daams de Oude
1741 de kinderen in gedeelten verkocht
1748 Mijntje Jouws Koning   4.300 m. hs en schuur; zn v. Jouw Hendriks en Sara Martens, x Antje dr v. Pieter Cl. Boon en Lijsbet Douwes Koning
1754 W. van Haren koopt van Staten koopbrief nr 72
1758/88 Aart Dirks 1763 J.A. du Tour zn v. Dirk Aarts en Tietske Taekes, 1e x Freetie Pieters, 2e x Lijsbet Mijntjes Koning
±1795 Jan Aebes Boonstra zn v. Aebe Pieters Boon en Jannigje Piers Stroo, x Lijsbet dr v. Pieter Aarts (zn v. Aart Pieters?) en Jeltje Gepkes
Bij westelijke boerderij stemnr 17/14 gevoegd