101

101 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 9 k. 45 36 A50 30 5
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1584 Jan Frans van der Mey Landsheer/ Staten v. Friesland zie BP29, 1570 nr 78
1629/35 Steven Cornelis 20.000 x Tettie Dirck Boyens
1638/40 idem + k. 28 NwB met anderen
1655 idem + ½ k. 27
1666/70 Schelte Jacobs 22.300 idem; x Trijntje Hendricks van Gelinde
1683 Jarig Lammerts koopt ½ k. 27 (hyp.bk 25.6.1684/23.4.1683)

HB45/164v. 16.3.1695 inv. sth. Maertie Sjoerds wed. J.L., veel onr.goed maar niet deze boerderij.

Trijntje Feikes dr v. Feike Jobs en Tettie Pieters, deze dr v. Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dirck Boyens
1698 Reyner Clasen x Trijntje Feikes
1708 Sjoerd Reinders Wassenaar 1/3

Claas Reinders Wassenaar 2/3

1718 Claas R. Wassenaar x Jannichie dr v. Corn. Walings en Amerens Sjoerd Daams
1728/48 de wed. en kk.
1752 Wed. Claas Reinders W. ½

Reinder Clasen W. ¼

Beert en Amerens Jans Kuiken ¼

kopen van Staten

24.000 koopbrief nr 78

 

1758 de erven wed. Claas Reinders W.
1768 Beert Jans Kuiken Beert en Amerens Jans Kuiken 24.000 + k.26 en 27 NwB. Beert en Amerens kk. van Jan Beerts Kuiken en Aafje dr v. Claas Reinders W. en Jannichie Cornelis, Jan Beerts K. was zn v. Beert Arjens K. en Neeltje Corn. Walings zr v. Jannichie
1778/88 Arjen Dirks Lont Arjen Dirks Lont n.u. zn v. Dirk Arjens en Welmoed Jans, x Amerens dr v. Jan Beerts Kuiken en Aafje Cl. Wassenaar
1796 Taeke Joh. de Vries wed. A.D. Lont T.J. zn v. Joh. Jacobs en Antje Wybes, x wed. Lont
Dirk Arjens Lont
Beert Dirks Lont
OBD 477