116

116 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 16 k. 83 III III A342 36 23
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jan van der Mey Landsheer/ Staten v. Friesland 27.338 GJ2009/153
1536/7 idem 29.123
1547/8 Hendrick Jans van der Mey   7.511
1554/5 idem 20.423 12.512 van Jan v.d.Mey
1566/7 Cornelis Hendricks v.d. Mey 20.423 + k. 20 en 21 NwB.
1570 idem
1574/5 idem
Daem Jans ?
1629 Harrent Claesz. 20.423 zn v. Claes Stevens en Antie Harrents, x Lijsbet dr v. Waling Walings en Griet Hendricks
1638 Claes Harrents koopt van Staten 20.423 gebr. van k. 20 en 21 NwB; x Aechie Daem Jans
1647 Grietie en Neeltie Harrents
Grietie Harrents x Gerben Ariens Langius
1654 Aucke Fransen G.E. Hardenburger, Harlingen
1658 Jan Feyckes zie ook stemnr 29/23
Erven Jan Feyckes
1682 Symon Clases Willem van Haren x Geertje dr v. Jan Ariens Ruim en Jannichie Corn.
1694 Daam Willems x Ariaantje dr v. Wyger Sybes en NN.; D.W. wrsch. zn v. Willem Daem Clases en Lijsbet Jacobs
1708/18 Ysbrand Jetses resp. de weduwe zn v. Jetse Gerrits en Welmoed Obbes en x Dirkje dr v. Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems
1728/38 Hendrik Ruurds zn v. Ruurd Heins en Willemtie Tammes en x Maertie Willems wrsch. zuster v. Daam Willems
1748/68 Jan Jans Boetzer 1761 Jacob Roorda 20.300 + 21.300 k. 20 NwB. J.J.B. x Pietje Piers, wrsch zn v. Jan Jans en Jents Harmens (huw. te Ferwoude)
1778/98 Brand Sybrens Oostringa 1797 Brand Sybrens Oostringa zn v. Sybren Clases en Kinke Aukes en 1e x Trijntje Jans, 2e x Dieuwke Reinders Schat wed. v. Pieter Meinderts
1801 Reinder Pieters Schat zn v. Pieter Meinderts en Dieuwke R. Schat, x Antje Brands Oostringa
1841 Hans Wigles Westra 1830 Cornelis Joh. Joekstra, Jelsum
OBD 319