NB10

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 27     10 10     14
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Frans Jans v.d. Mey   Landsheer/ Staten v. Friesland 27.015 k. 24 t/m27, later 22 en 23
1554/5 Jan Cornelis Willems        
1566/7 Jan Frans  (v.d.Mey) en Dyeuwer Phil.dr       D.Ph. dr v. Phil. Jacobs Buyrtien
1574/5 Jan Frans        
           
1629/30 Olphert Heeres ½ en Marytien Cornelis Willems ½       M.W. dr v. Waling Walings en Griet Hendricks, x Corn. W. zn v. Willem Stevens de Olde
1638 Olphert Heeres en Waling Cornelis 1638 Phil. v. Boshuizen en Abr. Schurman kopen v. Staten  

27.015

W.Corn. zn v. Corn. Willems
    1640 Jarich Annes

Schuirmans

13.400

13.400

 
    1655 Steven Cornelis ½

Schuirmans ½

  zn v. Corn. Willems
    1661 Schelte Jacobs 14.000 pr.bk 3.2.1661 koopt 14 mg in k. 28 (m.z.27!) v. Steven Cornelis
    1683 Jarig Lammerts (Wenselaar) 14.011 pr.bk 23.4.1683 koopt 14 mg in k. 27 met brug v. Schelte Jacobs, Sminia en erven Schuurmans O en Jongestall W., NBD en OBD N. en Z., de westelijke helft dus
1698 Cornelis Abes 1698 5 minderj. kk. v. Jarig Lammerts ½   huis op westelijke helft
1708 idem 1708 Arjen Hendriks   zn v. Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems, x Dirkje Jarigs
    1718 Claas Reinders   geen huis meer