NB12

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 25     12 12     12
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/48 Frans Jans v.d. Mey   Landsheer/ Staten v. Friesland 18.365 k. 24 t/m 27, later k. 22 en 23
1554/5 Gerryt Adriaensz.        
1566/7 Gerryt Adriaens Thoen       moet wrsch. zijn Cuycken !
1574/5 Jan Tiercks        
           
1629/30 Olphert Heeres        
1638 Dirck Claes Hendricks   Dirck Claes Hendricks koopt van Staten 18.365  
           
          Hierop nooit een boederij gestaan, maar werd gebruikt bij boerderij OBD stemnr 16/13