155

155 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 22 15 15 B386 9
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Jan Gerrits Cuycken Landsheer/ Staten v. Friesland 28.230 k. 20 t/m 23
1554/75 Frans Jans van der Mey + k. 23, x Claesge Daems
1620 Arien Dircks zn v. Dirck Ariens en N. Harrents, x Amerens dr v. Willem Corn. v.d. Mey en Marichie Jan Pieters; hyp.bk 28/24.5.1620, wonen op NwB.
1629/30 Willlem Claesz. ½ en Arien Dircks ½ W.Cl. zn v. Cl. Stevens de Olde en Marichie Clases, x Trijntie Hendrick Reyners
1627 Reyner Scheltes ook in k. 17 en 18, zie ald.; hyp.bk 15.5.1629/ 29.4.1627 e.l. kopen ± 14 mg NwB m. hs en sch. v, Arien Dircks c.u.
1638 Arjen Dircks, Claes Reyners en Arjen Olpherts dr Joh. Swilda koopt van Staten 28.230 Cl. R. geen zn v. R. Sch.,

A.O. zn v. Olphert Heres, x Ariaentie dr v. Willem Claes

1640 Jan Pieters 1659 Tiete Baerd
1668 Pieter Pieters
±1682 Symen Clases Frans v. Eysinga S.Cl. x Geertie Jans Ruym (misschien broer v. Lourens)
1694/18 Lourens Clases W. van Haren L.Cl. zn v. Claes Lourens en Fokeltie Symens, 1e x Maartje dr v. Abe Lourens Barthouts en Maartie Stevens, 2e x Trijntje Auckes
1728 Cornelis Beerts 1762 Dominicus Feyens, Lwd. 1e x Fijke Hendricks, 2e x Mintje Idses
1738 Jan Jans Ruim broer v. Geertie en kk. v. Jan Ariens R. en Jannichie Corn., x Frouckie Pybes
1778 de wed. Jan Jans Ruim
1784/91 Cornelis Pieters
1791 Jouke Douwes Bekius zn v. Douwe Allerds en Botje Joukes, x Grietje Doekes Siderius; Sideriusbk/547 fam. Bekius
1802 J.D. Bekius

Dirk Everts Siderius en Atte Kl. Wiglama

20.450

 

7.150

 

 

oostkant

1842/58 Jouke Jans Bekius Jan Joukes Bekius
1875 Gerrit Jans Bekius dezelfde
land verkocht en boerderij “Zeldenrust” afgebroken