156

156 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 21 16 16 B355 8
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Jan Gerrits Cuycken Landsheer/ Staten v. Friesland 28.033 ook k. 20 t/m 23
1554/5 Renick Jans idem
1566/7 weeskk. v. Hendrick Vermeyen Hendrick Jans v.d. Mey GJ2009/153
1574/5 Cornelis Hendricks ook k. 20, kan een V.d. Mey zijn.
1629/30 Harrent Claesz. ½ en Jonge Claes Stevens ½ Cl. St. x Antie Harrents, zie k. 20
1638 Claes en Antie Harrents Ph. v. Boshuijsen koopt v. Staten 28.033
1640 Pieter Goverts
1655 erven Boshuijsen
1670 Frans v. Eysinga
1686 Joost Crijns en Symen Pieters W. v. Haren J.Cr. zn v. Crijn Ariens en Dirckje Pieters; S.P. ook in k.24
1696 Joost Crijns
1708 wed. Joost Crijns is Antie Arjens (3e vrouw)
1718 Jacob Arjens zn v. Arien Harmens en Antie Hendrick Joris, x Jentje Ockes dr v. Oche Hayes en Sytske Thomas; m. hs en sch.+ 6 ½ mg. v. k.20
±1724 Dirk Pieters resp. zijn wed. D.P. x Jentje Ockes
1763 Dirk Dirk Jentjes J.A. du Tour zn v. Dirk Pieters en Jentje Ockes
1788/98 Dirk Dirks Blaumuts (de Jong) is dezelfde als D.D.Jentjes, 1e x Trijntje Reinders dr v. Reinder Ocke Hayes en Grietje Corn., 2e x Renske Joekes
1799 Atte Kl. Wiglama ½

Dirk Everts Siderius ½

34.300 x Sjoukje Joh. Gorter

x Grietje Joh. Gorter

1801/08 Dirk Everts Siderius dezelfde
1828 Jentje Dirks Siderius de kk. v. D.E. Siderius
1831 Sybren Jans Oostringa dezelfde
± 1921 in gedeelten verkocht, Alle D. Penninga