NB18

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 19     18 18     6
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547 zoon v. Aelken Symons en Dirck Pieters   Landsheer/ Staten v. Friesland 26.561 Aelken wed. v. Reyner Claesz. (k. 17)
1554/5 Symon Reyners en Dirck Pieters        
1566/7 Jan Claesz. en Lenert Jacobs ½

wed. Dirck Pieters ½

      L.J. x dr v. Reyner Claesz.
1574/5 wed. Dirck Pieters en Lenert Jacobs        
           
  Pieter Dircks       zn v. Dirck Pieters en NN., x Jannichie Pieters
1599 Daem Jans       hyp.bk 4.1.1615/11.6.1699 P.D. verk. kavel + 19 mg OB a. Daem Jans en Dirckien Barthouts
1629/38 wed. Daem Jans   Feye Tiercks, Lwd koopt van Staten 26.561  
           
          Geen boerderij meer