157

157 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 18 19 19 5
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Gorijs Arijsz. Landsheer/ Staten v. Friesland 28.376 Vlgs vastlegging Sannes 21.276
1554/5 Folckert Pieters
1566/7 Jan Folckerts
1574/5 Cornelis Sybrants
1629/30 Claes Cornelis, Ate Freercks Cl. C. en A.Fr. ook in k. 17, zie aldaar
1638 Claes Cornelis, Reyner Scheltes Fred. Hachting koopt v. Staten 21.276? R.S. ook in k. 17. zie aldaar
1640 Salvis Pieters 1655 ds Arn. Hachtingius + huizinge
1662 Alb. v. Wijngaarden procl.bk 26.5.1662
1640
Martinus v. Wijngaarden
1683 Joucke Cornelis I. Acronius J.C. x Antie Hendricks
1700 Jancke Jouckes fam. Acronius/ Scheltinga/ Bouritius
Marius van Heloma
1738 Arien Philips v.d. Mey zn v. Phil. Hendricks v.d.M. en Tjitske Wytses, x Jannigje Douwes
1748 wed. Hendrik Phil. v.d. Mey broer v. Arien, 3e x Trijntje Sybes
1758/68 Syds Johannes ook in k. 17
1778 Riemer Yetes x wed. Syds Joh., zn v. Yete Pieters en Hiltje Riemers
1810 Tjeerd Siedses Wassenaar zn v. Syds Joh., x Janke Kl. de Jong
Jacob F. Fokkema dezelfde geb. te Anjum,x Saeske Reinders Kloosterman
1818 plaats in 21 percelen verkocht
het “Langhuis”