158

158 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 17 20 20 B271/B268 4
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/54 Baucke Broeticx Landsheer/ Staten v. Friesland 25.349
1566/7 Baucke Broeticx en Claes Pieters
1574/5 Cornelis Pieters en Lenert Jacobs
1618 Ate Freercks/Reyner Scheltes 10.300 hyp.bk 8.7./14.5.1618 A.Fr c.u. verk. a. R.S. c.u. 10 ½ mg + hs en sch. (westhelft ?), A.Fr. x Trijntie wrsch. dr v. Corn. Pieters en R.S. x Marichie Lourens Stevens (GJ2009/299), Trijntie 1e x Oentse Oentses
1629/30 Claes Cornelis, Arien Dircks Hemmert, Reyner Scheltes Cl. C. wrsch.zn v. Corn. Pieters
1638 Claes Cornelis, Reyner Scheltes 1638 Anthony Kurt en Rempt Jelles Witema kopen v. Staten

25.349

Cl.C. en R.S. ook k. 18
1655 idem
1662 Jan Andries 1658/70 Pieter Heixan misschien zn v. Andrys Hendricks en Tyetske Reyners, echter niet in GJ2009
1698/08 Claes Dircks 1698/18 P. v. Nijsten
1718 Hendrik Tjeerds zn v. Tjeerd Minks en Maartje dr v. Hendrik Jans v.d. Mey en Ariaentie Reyner Scheltes
1728/38 Jan Sybes B. v. Nijsten zie ook k. 16
1742 Tjepke Gerrits
G. van Coehoorn
1758 Sybren Jans

dr Mathijs Smit

Hendrik Cornelis

Wyger Sybes

dr Mathijs Smit

G. v. Coehoorn

16.265

5.085

4.000

W.S. broer v. Jan Sybes, Sybren Jans zie k. 16

+ huizinge

1760 W. v. Haren   4.000 idem
1768 Syds Johannes

Hendrik Cornelis

Wyger Sybes

J.A. du Tour

1773 Alle Jacobs Arjen Boyens Wassenaar 16.00 huis op Halfweg; A.J. ook boerderij stemnr I/I, v. Finkum, 1e x Elske Jans, 2e x Gooikje Simons
1788 Gerrit Jaspers (Keizer) 1788 Duco van Haren   4.000 + huizinge; zn v. Jasper Jaspers en Hiltje Gerrits, x Pleuntje Willems
1794 Corn. H. Lautenbach en Bokke H. Osinga

4.000

B.H.O. zn v. Hendrik Jans (Polboer) en Janke Annes, x Neeltje Ennes Krottje
Geen boerderij meer, woningen O.Halma/S.Siderius