159

159 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 16 21 21 B223 3
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Aelbrecht Jans Landsheer/ Staten v. Friesland 25.478 + k. 14 en 15
1554/5 Baucke Broeticx + k. 17
1566/7 Baucke Broeticx en Adriaen Lenerts B.B. + k. 15 en k. 17 deels
1574/5 Lenert Jacobs en Baucke Broeticx B.B. + k. 15; L.J. + k. 14 deels
Reyner en Cornelis Lenerts kk. v. Lenert Jacobs; hyp.bk 28.2.1612/18.5.1610 dragen over a. D.P. c.u. 41 mg oud en nw land
1629/30 Dirck Pieters zn v. Pieter Dircks en Jannichie Pieters, x Neeltie Claes Stevens de Jonge
1638 Jelle Dirck Willems 1638 B.Tjaerda v. Starkenborgh koopt van Staten 25.478
1655/70 G.Fr.v. Schwartzenberg huizinge
1668/98 Broer Tymens + ¼ v. k. 15;
1672 wed. G.J. Fontein
1698 fam. Vermeersch
1708 Pieter Clases 34.000 x Ittie Broers
1738/48 Jan Sybes 1758 Jacob Roorda, Harlingen zn v. Sybe Wiegers, x Jeseltie Sybrens
1758 Sybren Jans zn v. Jan Sybes, x Froukje Tietes
1765 Jan Cornelis Kuiken 1798 Pieter Harmens Donia zn v. Corn. Jacobs K. en Grietje Joh. Kuyck, x Maartje Eelkes
1804 Pieter Harmens Donia x Atje Joh. Stellingwerf
1818 Harmen Pieters Donia 2e x Grietje dr v. Gerben Minnes Dijkstra en Tjitske Jacobs
1829 Jacob Cornelis Slim Atje Harmens Donia zn v. Corn. Wymers Slim en Antje Jacobs (zr v. Tjitske), x wed. H.P. Donia
1837 Pieter Kl. de Kuur x Atje Harmens Donia
Erven de Kuur
Later Bierma, Donia State