160

160 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 15 22 22 B201 2
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Aelbrecht Jans Landsheer/ Staten v. Friesland 23.430 + k. 14
1554/5 Roock Robbes
1566/75 Baucke Broeticx
Waling Ariens x Maet Harrents; hyp.bk 23.6.1622/13.2.1609 e.l. verk. a. Daam Clases c.u. plaats gr. 62 mg oud en nieuw land
1629/30 Daam Clases zn v. Claes Stevens en Antie Harrents, x Marichie dr v. Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff
1638 Waling Harrents 1638 Isbrant Francq en Pieter Pieters Bechius kopen v. Staten

25.478

zn v. Harrent Claes Stevens en Lijsbet Walings
1655 Egbert Heixan en de wed. P.P. Bechius E.H. x Catharina Franck
1670 Pieter Heixan ½ , kk. Joh. Bechjus ¼, wed. Tjaard Joh. ¼
1682/94 Ritske Innes fam. Heixan/Bechius 30.000 boerderij NBD op oostel. helft; zn v. Inne Jans en Tied Gerrits
1706 Frans Sickes W. van Haren (oosthelft) 12.000 x Meinske Sybrants
1708 Claas Dircks
1718 Romke Willems van Finkum, 1e x Antie Gosses, 2e x Dieucke Jochums
1728 wed. Romke Willems
1738 Pieter Bokkes Van Haren/Sijgers ter Borgh P.B. wrsch. x Trijntje Jetses
1748/58 Marten Pieter Bokkes 1e x Trijntje Dirks, 2e x Japke Pieters
1768/78 Jelte Scheltes Van Haren/Canter van Hallum, x Geertje Willems
1788/91 Dirk Sydses Jan Aebes Boon(stra)   6.000 D.S. van Wester-Nijkerk; recesbk 20.12.1790 Jr. Canter en J.A.B. zeggen huur op aan Dirk Sydses
1797 wed. Joh. Leenderts Gorter en wed Pier Dirks Tanja
1828 wed. Jarig Piers Tanja is Maartje Joh. Gorter
1830/50 Jacob Attes Wiglama idem zn v. Atte Kl. W. en Sjoukje Joh. Gorter
1875 Johannes Attes Wiglama
hierop nu geen boerderij meer, afgebroken tussen 1850 en 1875, stond op oosthelft