NB23

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 14 23 23 1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/5 Aelbrecht Jans Landsheer/ Staten v. Friesland 25.143
1554/5 Ocker Poppes (Foppes?)
1566/7 Lenert Jacobs en Ocker Poppes L.J. zn v. Jacob Gyllis en Haes N.
o.a. Lourens Stevens   7.153 hyp.bk mei 1617 verk. a. Keimpe Syds
1629/30 Arien Dircks, Willem Huiges, Keimpe Syds, Barthout Barthouts
1638 Jacob Reyners, Sjoerd Daams, Jan Philips (v.d.Mey) 1638 Gualterus Gualteri koopt van Staten

25.143

hyp.bk 4.5.1637 J.R. en Willemtie Lenerts op NwB met hs en sch.
1655 Sjoerd Daams en Jacob Reyners
1670 erven Sjoerd Daams hierop alleen voor1700  een boerderij