NB24

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A/V k. k. 13 24 24
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Crijger Jans Landsheer/ Staten v. Friesland 25.105
1554/5 Jan Femmes
1566/7 Pieter Cornelis Kuycken
1574/5 idem
Lourens Stevens zn v. Steven Claes en Jannichie Lourens, x Antie Jarichs; hyp.bk 25.4.1621/4.5.1620
1629/30 Wicke Gribberts x Lyoets Sjoerds
1638 Sjoerd Daams, Jan Philips en Claes Gijsberts 1638 dr Gellius Jongestall koopt v. Staten 25.105
1655/70 Jongestall deze kavel later bij Vrp.