161

161 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 1 B30 1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1743 Symen Pieters Oene Oedses en Uilke de Vries, Lwd.  

27.145

1757 Tjeerd Rutgers 1763 Oene Oedses geheel wrsch. zn v. Rutger Franses en Berber Jacobs
1772 Grietje Doekes Rinia, wed. Dirk Everts Siderius
1798 wed. Tjeerd Rutgers erven D. E. Siderius
1801 erven Siderius idem
1818 Dirk Everts Siderius Siderius/Palsma/Kooystra/Bekius D.E.S. kleinzoon v. D.E. en Gr. D. Rinia
Dirk Dirks Siderius
1828 Jentje Dirks Siderius kk. D.E. Siderius 2/7

Andele H. Palsma n.u. 4/7

erven D.A. Bekius 1/7

1837 wed. Jentje D. Siderius Berhardus Dorhout 3/7

A.H. Palsma n.u. 2/7

Tr. L. Wenselaar 2/7

1849 Arjen P. Schat 1855 Bernh. Dorhout geheel A.P.S. x wed. Jentje D. Siderius
erven Dorhout
later Goffe Jensma, nu W. Boeterhoek