162

162 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 3 B69 3
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Tymen Jans Andringa 39.000 zn v. Jan Dirks A. en Jaytske Tymens Grada, x Trijntje Joukes
1755 Bocke Ypes van Menaldum
1763 Dirk Reinders Fontein x Grietje Tymens Andringa
1788 idem + kk.
1791 Pieter Meinderts (Walburg) 1798 erven Fontein P.M. zn v. Meindert Tjebbes en Jannigje Leenderts, x Dieuwke Reinders Schat
1809 Brand Sybrens Oostringa dezelfde x wed. Pieter Meinderts
1827 Evert Dirks Siderius 1827 Pieter Cats en Jan Everhardus v. Loon elk ½ Sideriusbk/135
1842 Everhardus v. Loon x Sjoukje Everts Siderius
1850 P. Heringa Cats ½

erven Van Loon ½

later Dirk Jans v.d. Mey