163

163 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 4 B89 4
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1739 Fedde Douwes 34.403 x Minkje Gerrits wed. v. Wiemer Cornelis
1753 Wymer Cornelis 1763 Tj. v.d. Feen c.s. ¾

erven Rodenhuis 1/4

W.C. kleinzoon v. W.C. en Minkje Gerrits, x Arjaantje Corn. Slim, de kk uit dit huwelijk noemen zich Slim
1769 Tj. v.d. Feen c.s. geheel
1799 Cornelis Wymers Slim 1791 erven vd. Feen en Heringa x Antje Jacobs
1815 Pieter Cats
wed. C.W. Slim en kk. Bieruma Oosting c.s.
1830/36 Dirk Ysbrands Hoekstra zn v. Ysbr. Klazes H. en Sijtske Jacobs, x Arjaantje Corn. Slim, dr v. Corn. Wymers Slim
1836 Jacob Corn. Slim
later Dirk Doekes de Jong