165

165 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 6 B129 6
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Johannes Jacobs, Stiens

F.A. Mahui, Harlingen

± 17.000

± 29.000

westelijk deel

oostelijk deel

1755 Frans Allards 1753 erven Mahui boerderij op oostelijk gedeelte; zn v. Allert Jans en Maartie Fransen, 1e x Doed Jans, 2e x Fokeltje Jacobs Kuiken
1763 Trijntje W. Mouter 46.039
ds Jac. Heslinga
1791 Jan Zeper
Allard Fransen Pier Zeper A.F. x Sytske dr v. Dirck Pieters en Jentje Ockes  (zr v. D.D. Blaumuts)
1805 Klaas Sybrens Klaas Sybrens Kuiken ½

Jan Sybrens Kuiken ½

26.450 met huizinge; kk. v. Sybren Clases en Antje dr v. Frans Allerds en F.J.Kuiken
1819 Doeke Joukes Bekius Jouke Douwes Bekius
Arjen Pieters Schat Botje Joukes Bekius B.J.B. x A.P.Schat
de kk. A.P. Schat dezelfden
± 1880 huizinge afgebroken, op oostelijk deel nieuwe huizinge
in percelen verkocht, huis v. Hein Jac. Koelmans