166

166 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 7 B163 7
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1752 Dirk Joh. Kuik 43.205
1763 idem en Rinnert Wopkes
1783 Rinse Reins 1e x Trijntje Jans, 2e x Antje Theunis
1791 Jan Foppes Siderius n.u. ½

Duco v. Haren ¼

erven Kuik ¼

1798 Jan Aebes Boon 3/8

Jan F. Siderius n.u. ½

kk. Joh. D. Kuik 1/8

1805 Jan Jans Kuiken 1805 Jan Aebes Boonstra ½
1818 Klaas Pieters de Kuur Kl. P. de Kuur ½

Gosse Aedes Jelsma ½

x Tjitske Aebe Pieters Boonstra
1827 Evert Alderts Bekius 1829 E.A. Bekius geheel E.A.B. 1e x Japke Bokkes Bokma, 2e x wed. Kl. P. de Kuur
1840 Thijs Tjeerds Polstra x Antje Kl. de Kuur; zn v. Tj. Thijsses P. en Dirkje Dirks de Groot (kleindr v. Jan Foppes Siderius)
“De Nijverheid”