127

127 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 14 k. 112 C297 17
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Harman Robbrechts Landsheer/ Staten v. Friesland 17.370
1536/55 Cornelis Adriaensz. 18.016
1566/7 Jong Jan Jansz.
1570 Jan Jansz.
1574/5 Lambert Juriens
In 18e eeuw geen boerderij meer, maar in 1819 een boerderijtje gebouwd
±1800 Yef Tammes Hoekstra
1828 de kk. v. Y.T. Hoekstra dezelfden ± 3 ha.
1838 Fokeltje Pieters Yefs
1850 Jan Jacobs Boersma idem x Fokeltje
1875 Arjen Joh. Siderius dezelfde Sideriusbk/150
+1900 Anne Arjens Siderius dezelfde
Jan Sippes Westra dezelfde