Vragen etc. boerderijen St. Ap.

VRAGEN EN OPMERKINGEN INZAKE BOERDERIJEN ST. ANNAPAROCHIE

 

 

Grotere pachters die niet te lokaliseren zijn.

 

k.13     1574/5 Cornelis Adriaens en Jannitgen Adriaens 10.514

 

1566/75 Job Huyberts               9.363

 

k.14     1574/5 Sippe Witties wed.      12.143

 

k.15     1566/75 Meyle Dominicus      14.425

 

1566/75 wed. Domincus Hilllebrands 10.196

 

k.17     1547/67 Cornelis Wisses         24.041

1574/5 Jan Frans v.d. Mey      24.041

 

1574/5 Marten Gerryts            16.417

 

k.18     1574/5 Jan Gerrijtsz.                 9.511

 

1574/5 Pieter Jans                   23.242  (1570/144?)

 

Pachters krt 1570 die niet in de rentmr.rekeningen voorkomen

 

84  Thomas Jans (Dirck Pieters k. 17?)

93  Willem Jans

104 Douwe Pieters

108 Pick Jans

109 Willem v. Buiren

114 Arien Lenarts de jonge

115 Rixt Aert Dircks

117 Jan Aerns Beier

118 Bucke Claes (Cornelis Pieters k. 19?)

119 Jelle Abbes (Claes Claes, Aetge Lamberts k. 19)

121 Albert Folckers

124 Broetick Isses

125 Jan Hendricks

130 Philips Ariens (Arien Philips k. 17)

135 Rijnk Jetzes

137 Aert Bijeman

139 Marten Gerrijts

141 Lenert Jans

142 Cornelis Ariens

145 Meinert Jans, Simon Jans

 

Niet te localiseren pachters 1629/30

 

 1. 13 Jonge Claes Stevens 26.277

 

Jacob Jans Finck          23.114

 

 1. 14N Jacob Harmens 21.290

 

S  Jan Nannings de Jonge 20.502

 

S  Lenert Dircks              13.100

1632/3 Pouwels Ockers

S  Ulbe Tzummes              8.567

 

S  Redder Pieters            10.117

K.16S  id                       7.000

 

 1. 15S Pybe Juriens 12.302

(v/h Enne Heerts)

 

 1. 17S Pyter Dircks 24.175

Cors Corssen                 4.356

 1. 18S Cors Corssen   9.045
 2. 20S Cors Corsen   3.000

 

 1. 18S Cornelis Everts c.s.   8.104

18N(?) idem                        11.440

17S      idem                          5.394

1632/3 alles Hobbe Pieters

 

 

 1. 18N Marten Piers 13.090

1632/3 Gerrijt Jans

 

S  Claes Sickes                  7.261 v/h Tiomme Ulbes hyp.bk 140/1

1632/3 Jan Redders

 

 1. 19S Jan Nannings de Olde 13.214

 

Aanvullingen en verbeteringen op BP/500

 

 • 3e kolom: Philips Jacobs is een Buyrtien en getr. met Neeltie Ariens Scheyff en niet met Neeltie Frans v.d. Mey (zie GJ2009/217, gezien de gevoerde processen is er wel een link met de fam. v.d. Mey). N.A.S. was weduwe v. Steven Jans.

 

 • 2e kolom: geen steenrijke koopman

 

 • 4e kolom: Maartie Jacobs was dr v. Jacob Jans Kuiken en Neeltie Willems.

 

 • 5e kolom: Hendrick Philips was een zoon v. Phil. Hendriks v.d. Mey en Tjitske Wytses

 

36        1e kolom: Lijsbet Walings was een dr v. Waling Walings en Griet Hendricks;

2e kolom: Antie Harrents is niet de zuster maar de grootmoeder v. Claes Harrents

3e kolom: Daam Walings m.z. Daam Willems, wrsch. zn v. Willem Daams en

Lijsbet Jacobs;

5e kolom: Brand S. Schat m.z. Br. S. Oostringa

 

 • 2e kolom: Waling Daams tr. Maartje (Marychie) Walings wed. v. Cornelis Clases,

zn v. Claes Stevens de Olde;

Waling Daams m.z. Waling Walings, deze tr. Antje Lammerts dr v.

Lammert Harrents en Berber Walings

 

 • 3e kolom: Arjen en Hendrik Philips v.d. Mey, zie hierboven nr. 32.

 

40        2e kolom: moeder overleed niet kinderloos: uit 1e huw. v. Sjoerd Daams een dr.

Dirckje (ged. St. Ap. 10.7.1625), die tr. met Olphert Femmes

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2016