8

8 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 1 k. 6 1 1 A24 4 6
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1554/5 Albert Claesz. Landsheer/ Staten v. Friesland 23.543 + k.53 NwB.
1566/7 Pieter Alberts 11.572 + ½ k.53; x Marithien Pieters
1570 idem
1574/5 idem 19.272 7.300 v. wed. Diert Willems
1629/30 Pieter Pieters de Oude 18.277 + 53 met anderen; x Trijs Harrent Cornelis, zn v. Pieter Alberts
1640 idem 18.000 + 19 m. buitendijks
1649 Trijs Harrents wed. P.P.
1655 wed. Arien Pieter Pieters A.P..P. zn v. Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dirck Boyens en kleinzn v. P.P. de Oude
1670 Thonis J. Roker/
1698 Jan T. Roker c.s./
1699/18 Jacob Jans/
1728 Dirk Jans Rozendal 18.300 + 14 m. in k.52; zn v. Jan Dirks R. en Maartie Dirks, x Anck Jetses, deze wrsch. 1e x Rinse Dirks (zie nr 28/27)
1728 Jan Martens de Vries
1738 Pieter Leenderts x wed. J.M. de Vries, deze en haar 3 voorkk. eigenr pachtrecht vlgs Statenreg.
1748 kk. J.M. de Vries/Pieter Leenderts
1754 Klaas Boyens (Wassenaar) n.u. ½ en Beert en Amerens Walings Kuiken ½  kopen v. Staten 18.300 koopbrief nr 148
1758 Aart Arjens Kramer idem x Wapke Jans, zn v. Arjen Jans Mich
1768 Boyen Eelkes x weduwe A.A.Kramer
1778 Beert Walings Kuiken idem
1788/98 Rutger Tjeerds (Fopma) wed. Klaas Boyens en kk. Waling Beerts Kuiken
1811 Waling Beerts Kuiken zn v. Beert Walings K.
1818/28 Dirk Reimers Kuiken dezelfde 21.000
1832 idem 1832 Roelof Schuiling
1835 Jouke Cornelis Hoekstra 1838/50 idem 18.300
1845 Roelof Roelofs Schuiling OBD 1185