9

9 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 1 k. 7 10 10 A27 5 7
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1554/5 Claes Alberts Landsheer/ Staten v. Friesland 7.050 1566/7 naar Claes Nannincks
1566/7 Claes Alberts 11.572 + k. 52 en 53 NwB. met broer
1570 Claes Alberts
1574/5 idem 11.572
Albert Claes ? x Marichie Corn. Femmes
Hotse Douwes? x Marichie Corn. Femmes
1629/30 Arien Gerbrands 12.550 x Lijsbet Corn. Willem Stevens, zn v. Gerben Thonis en Trijntie Foppes; met anderen ook k. 53
1632/3 Cornelis Gerbrands 12.550 x Maritie Hendricks dr v. Hendrick Walings en Griet Pyters, broer v. Arien Gerbrands
1649/55 Thonis J. Roker/Corn. Gerbrands   8.126 + 17 m. in k. 53
1670 Thonis J. Roker
1698/18 Cornelis Maarts c.s./ Leendert Theeuwes
1728 Symon Maarts c.s./erven Leendert Theeuwes
idem/Theeuwes Leenderts x Rinsje Gerrits wrsch. dr  v. Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits
1738 idem/ wed. Theeuwes Leenderts 11.000 + 36 m. k.53 en ± 3 m. k.52; Statenreg. Corn. Maarts en kk. Claas Maarts 11.000 + quota pollen
1748 Claas B. Mahui, Harlingen/Ouwe Gerrits O.G. evt. broer v. Rinsje Gerrits
1752 Feddrik Aises Mahui, Harl. koopt v. Staten  

10.000

 

koopbrief nr. 63

1755/58 Sijbrand P. Feitama ± 65.000 11 m. oud- en 54 nwB.
1758/78 Hendrik Jeltes 1768 Baukje Feitama wed. F. Fontein
1788 wed. Hendrik Jeltes 1778/98 idem nu x Sch. A. Wijbinga
1798 Stendert Hendriks (Buikstra) 1801 dezelfde   9.310 + 35 ½ m. NwB.; zn v. Hendrik Jeltes
1826 Cornelis Jorrits Posthumus dezelfde
1834 Pieter Pieters Koning Jan Valckenier, Amsterdam totaal 41.33.66. ha.

P.P.K. zn v. Pieter Willems K. en Grietje Pieters de Groot en tr. met Tjerkje H. Koning dr v. Hendrik Willems Koning en Tetje Corn. de Groot

1838/50 Dirk Kl. Meekma 1839 Sixma v. Heemstra
OBD 1177