11-

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k. 32 11
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Abba Binnerts Landsheer/ Staten v. Friesland 22.081
1536/7 Abbe Bennerts 21.598
1547/55 Abbe Gabbesz.
1566/7 Gabbe Abbesz.
1570 idem
1574/5 idem 14.158 7.440 nr Jacob Auckes
zeer waarschijnlijk:
1595 Cornelis Gerbrands zn v. Gerben Thonis en Hendrikje Stevens, x Trijn Dircks; hyp.bk 7.2.1612/25.5.1595 naastl. ten W. v.d. Zuiderweg
1628/30 Gerbrand Cornelis 16.328

19.550

3.265

3.195

k.3S.

 

 

k.2S.

1635 43.142
1640 wed. Gerben Cornelis 43.000 wed. is Marichie Minthies, dr v. Minthie Wijgers
1646 idem 24.300 HB33/1 28.6.1646 inv. sth. M.M. wed. G.C. a.d. Oude of Groenedijk
1655 Cornelis Gerben Cornelis 1e x Doedtie Hoytes Haytsma, 2e x Sytske Joh., 3e x Jetske Breuticks
1656 Jacob Hendricks v.d. Mey x Trijntie Jans (Kuiken), GJ2009/178; hyp.bk

27.12.1668/29.4.1656 e.l. kopen boerderij gr. 30 m. oud gep.land op Noord v.d. oude Heeredijk van Corn. Gerbrands, reeds door kopers bewoond; id. 15.6.1668/18.7.1666 e.l. a.d. Groenedijk o. St. Jp.

1670 Cornelis Gerben Cornelis stemkohier loopt achter?