49

49 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 8 k. 61 12 11 C709 35
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/37 Hessel Molenaar Landsheer/ Staten v. Friesland 11.423
1547/8 Claes Willems zie stemnr 14/13, zn v. Willem Stevens
1554/5 wed. Claes Willems
1566/7 Pieter Cornelis Bonte(man)   8.323 x Ludewy Jans Kuyck, zn v. Corn. Willem Stevens
1570 Willem Arendsz.
1574/5 Pieter Cornelis Bonte(man)   8.323
1629/30 Claes Cornelis 22.393 x Trijntie Ariens dr v. Arien Jacobs Buyrtie en Jannichie Jacobs Finck, zn v. Corn. Willems (kleinzn v. Steven Willems) en Maartie Walings,
1632/3 Christiaen Stevens 22.393 x Rinske Gerbrands, dr v. Gerbrand Thonis en Trijntje Foppes, zn v. Steven Willems (broer v. Corn. Willems) en Amerens Pieters Bonteman
1640 idem 48.000
1655 wed. Chr. Stevens
1670 de kk. Chr. Stevens
1698 Lenert Corn. Jonker n.u. en Trijntje Christiaens L.C.J. x Maertie Oldaens, dr v. Joris Pieters O. en Jannichie Christiaens; Tr. Chr. x Olphert Heeres
1700 wed. Olphert Heeres en Lenert Corn. Jonker  

29.184

1708/18 Willem Freerks resp. zijn wed. ¾ en Chr. Olpherts ¼ W.F. x Rinsie Olpherts, zn v. Freerk Willem Jan Daems en Maartje Claes Aerts (Wassenaar); Chr. Olpherts (van Schoten) x Jeltje Keimpes Datema
1728 kk. Willem Freerks ¾ en Chr. Olpherts ¼
1738/47 Freerk Willems 39.400 x Geertje Walings
1748/58 Syds Bokkes 1753 Syds Bokkes en dr Ymkje kopen van Staten  

40.550

S.B. x Wopkje Dirck Jarichs

koopbrief nr 127

1768/78 Cornelis Teunis Crap nom.lib. dezelfde x Ymkje Sydses, zn v. Teunis Feickes en Rinsje Harmens
1788 Syds Cornelis Crap Teunis en Syds Cornelis Crap Teunis x Amerens Reinders Wassenaar wed. v. Beert Jans Kuiken; Syds x Antje Cornelis
1798 Teunis Cornelis Crap dezelfde
1818 Gerrit Willems Wassenaar n.u. dezelfde x Ymkje Teunis Crap, zn v. Willem Gerrits W. en Grietje Klaas Aarts Wassenaar
1828/50 idem dezelfde
Kronenburg, Koudeweg Z 18