50

50 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 8 k. 59 13 12 C723 36
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/37 Barthout Willems Landsheer/ Staten v. Friesland 58.108 zie stemnr 49/44 en 12/11
1566/7 Willem Dircks 11.011 x Haesie Willems
1570 idem
1574/5 wed. Dirck Lourisz. moeder v. Willem Dircks
1628 Sicke Pybes Brantsum x Ariaen Pieters, zn v. Pybe Jurjens Br. en Syouck Sickes Fogelsangh (Sideriusbk/480); hyp.bk 27.12.1630/19.3.1628 naastligger
1631 Cornelis Dircks Hollander ± 10.000 waarvan 5 m. o. St. Ap., hyp.bk 5.9.1648/13.6.1631; C.D.H. is dezelfde als C.D. Buys x Willemtie Dirck, dr v. Dirck Pieters en Neeltie Clases
1640/55 idem
1670 erven Lijsbeth, Medemblik
1674  wrsch. idem/Corn. D. Hollander 13.285
1698 wed. Anthoni de Man te Medemblik
1708/28 Dirck Jarichs ook stemnr 48/40; D.J. is achterkleinzn v. Dirck Laurijs en Wyts Gerrit Jacobs
1738 de kk. Willem Dircks/ Sjoerd Walings W.D. zn v. Dirck Jarichs, 1e x Wytske en 2e x Jannichie Clases, beiden drs v. Claas Ysbrands en Dieuwke Taekes
1748 Sjoerd Walings x wed. Willem Dircks
1754 Dirk en Neeltje Willems kopen van Staten  

27.150

 

koopbrief nr 146, waarvan 8.300 onder St. Ap.

1758 Dirk Willems Dirk en Neeltje Willems kk. uit 2e huwelijk Willem Dircks
1768/78 Hendrik Pieters 1768 Dirk Willems en Hendrik Pieters n.u. elk ½ H.P. x Neeltje Willems, zn v. Pieter Hendriks en Trijntje Sybrens
1788/98 Marten Dirks v.d. Plaats 1778/98 wed. en kk. Dirk Willems zn v. Dirk Willems en Trijntje Marten Pieters, x Fokeltje Allerts Ronda
1818 Gerrit Willems Wassenaar dezelfde verenigd met “Kronenburg”  stemnr 12/11