37

37 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 7 k. 70 15 14 A479 26 27
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Symon Lenarts en Walinck Symons Landsheer/ Staten v. Friesland  

33.545

1536/7 Oude Walinck 35.397
1547/55 Andries Andriesz. 35.397 + k. 32 NwB.
1566/7 Ane Andries 18.114
1570 Lange Anne
1574/5 Aene Andries 18.114 + k. 32 met Heercke Walings
1602 Pieter Anes
1620/30 Philips Philips van der Mey 26.527 zn van Phil. Jans v.d. Mey en Aeff Jans
1635 idem 29.566 1638 k. 32 met Waling Olpherts
1653 Claes Daem Clases ± 27.000
1670 idem
1698/08 de erven Claes Daem Clases
1716 Beert Arjens Kuiken
1728/38 wed. en kk. B.A.Kuiken
1748 Cornelis Beerts Kuiken 1752 Corn. Beerts Kuiken koopt van Staten  

26.300

zie ook stenmnr XV

koopbrief nr 182

1758/88 idem dezelfde
1798 Rutger Corn. Kuiken dezelfde
1811 Wilke Johannes Rooda
1818 wed. en erven Rutger Corn. Kuiken dezelfden
OBD 683