1

1 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 1 k. 1/2/4 1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1536/7 Nanninck Thijs

Ewout Cornelis

Landsheer/ Staten v. Friesland 16.525

4.395

1554/5 Nanninck Thijs

Claes Nannincks

17.003

5.063

1561 en 1566 de weduwe
1566/7 Claes Nannincks 12.113 7.050 van Claes Alberts
1570 Jelle Claesz.

Cornelis Aertsz.

Claes Nannincksz.

nr. 1

nr. 2

nr. 4

1574/5 Jelle Claesz.

Cornelis Claesz.

Cornelis Aertsz.

  6.300

4.000

1.410

 

 

totaal 12.110

1629/30 Hobbe Aebes   5.000
Rins Jans wed. Cornelis Boyens   2.300 hyp.bk 23.10./29.51648 de erven van Rins Crelis Boyens verk. a. Sipcke Hendricks en zijn kk. bij Tiam Jans, 2 ½ m. land m. hs en sch. omtrent Dijkshoek, Gerrit Harmens O, Corn. Crelis Z., Abe Bauckes W.; Corn. Boyens wrsch zn v. Boyen Jobs
1648 Sipcke Hendricks
1728 Harrent Cornelis   1.300 hyp.bk 18.8.1739/6.3.1730 de erven verkopen; H.C. zn v. Cornelis Abes en Neeltje Harrents
1730 Pieter Pieters x Neeltje Doekes (erfgen.)
1811 Symen Arjens Jonker dezelfde x Trijntje Harrents Kramer, nazaat v. Arjen Jans (Mich), die erfgen. was v. Harrent Corn.
Boyen Arjens Wassenaar
Rienik Reins Westra
huis OBD 1229